گزارش تصویری از سومین جلسه دانش افزایی والدین با موضوع " دانش آموزش تاب آور "  - اسفند 97

 
 
 
 
 
 
 
 
 

گزارش تصویری از دومین کارگاه آموزشی با موضوع " فرزند من چگونه یاد می گیرد ؟ " - آذر 97