خدمات اختصاصی

۱- نشست های دانش افزایی والدین
۲- دوره های دانش افزایی ویژه ی معلمین مدارس
۳- جلسات رفع اشکال اختصاصی
۴- کلاس های حل تمرین
۵-جلسات مشاوره درسی اختصاصی (آزمون ورودی و کنکور سراسری)
۶- کارگاه های مشاوره ای عمومی ویژه والدین و دانش آموزان
۷ -استعداد یابی تحصیلی و شغلی ویژه ی دانش آموزان پایه نهم
۸- دوره های جمع بندی با طعم نوروز
۹ -اهدای یادبود های مناسبتی ویژه ایام خاص (یلدا، نوروز و ...) به دانش آموزان.
۱۰ - اردو های تفریحی و آموزشی
۱۱- تماس های مشاوره ای دوهفته یکبار با دانش آموزان و والدینشان