انتخاب مدرسه خوب

در نظام آموزشی ما مدارس مختلفی از جمله ؛ استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، هیئت امنایی، ماندگار، شاهد، غیردولتی و غیره وجود دارد. برخی از این مدارس با آزمون ورودی سراسری یا با آزمون ورودی داخلی و برخی دیگر با ضوابط خاص اقدام به پذیرش دانش آموز می نمایند. دغدغه ی انتخاب مدرسه زمانی پر رنگ تر می شود که دانش آموزان باید تغییر مقطع بدهند؛ آموزشگاه علمی نخبه پروران همه ساله نشستی با حضور کارشناسان و والدین دانش آموزان پایه ششم و نهم برگزار می کند و در آن به تشریح ویژگی های مدرسه خوب می پردازد.