باشگاه آموزشی نخبه پروران

باشگاه از سال 1397 افتتاح و هم اکنون بیش از ده هزار نفر عضو دارد. اعضاء بسته به نوع عضویت کارت عضویت باشگاه آموزشی نخبه پروران را دریافت می کنند. این کارت دارای امتیازاتی هست که اعضا می توانند از آن استفاده کنند. روی کارت عضویت نام و نام خانوادگی، کد عضویت و تاریخ اعتبار درج شده و صرفا جهت استفاده از امکانات، خدمات و تخفیفات نخبه پروران در یک دوره زمانی خاص است.

کارت عضویت برنزی:

ویژه ی دانش آموزان شرکت کننده در آزمون ها و مسابقات بین مدرسه ای نخبه پروران با نام دُرنا است. دارندگان این کارت ها می توانند در کلاس گروهی رفع اشکال درس ریاضی (شب امتحان) به صورت رایگان شرکت کنند و از 5 درصد تخفیف ثبت نام کلاس ها یا دوره ها بهره مند شوند. اعتبار این کارت ها یکساله است.

کارت عضویت نقره ای:

ویژه دانش آموزان مشغول به تحصیل در آموزشگاه های نخبه پروران است که در اردیبهشت بین دانش آموزان توزیع می شود.10 درصد تخفیف ثبت نام کلاس ها، 5 درصد تخفیف ثبت نام دوره ها، یک جلسه مشاوره خصوصی رایگان، استفاده از کلاس های رفع اشکال اختصاصی رایگان و استفاده اولیاء از کارگاه های مشاوره ای به صورت رایگان. اعتبار این کارت ها یکساله است.

کارت عضویت طلایی:

ویژه دانش آموزان برتر آموزشگاه می باشد که پس از آزمون پایان ترم ( اردیبهشت) به آن ها تحویل می شود. تخفیف 15 درصدی ثبت نام در کلاس های آموزشگاه، معرفی نفر به آموزشگاه از طریق کد عضویت و بهره مندی آنها از تخفیف 10 درصدی ثبت نام کلاس ها. شرکت در همایش ها، گردهمایی ها، اردو ها و بازدید ها به صورت رایگان. اعتبار این کارت ها سه ساله است.